Tumblelog by Soup.io
 • myu
 • psychedelix
 • astair
 • murmurainur
 • tagira
 • psychotropowa
 • Crossfit103
 • retro-girl
 • charminggirl
 • juliepaine
 • challengeyourself
 • fitvet
 • madziaawieczorek
 • nables
 • angmos
 • piehus
 • olamiko
 • ladyapple
 • stockholmsyndrome
 • sajri
 • GKXking
 • ksiegowiimarynarze
 • B-like-butter
 • woesome
 • slomka
 • kiciul
 • nienie
 • anamont
 • przytulmnie
 • zoshka
 • vesania
 • jstrbl
 • pil-yeonseong
 • pekosia
 • waniliowa
 • JJunkie
 • unhappys
 • airumen
 • kardolina
 • imyours
 • porquenao
 • levenachristiano
 • ifonly
 • from-my-soul
 • isilme
 • Kwiatu
 • kingkong
 • rudafoka
 • womaninred
 • reylin
 • insidemylove
 • ukryta-w-cierpieniu
 • srcemoje
 • oktawka
 • march-on
 • Kaviah
 • punkislove
 • punkrockislove
 • donnasana
 • baya
 • kovval
 • skywriterr
 • nataliaskl
 • eternityxoxo
 • everythingisfunny
 • sziiiz
 • equip4pilates
 • mariapawlak
 • philomath
 • depresja
 • swagdamn
 • kentoquer
 • odulekkocurek
 • pompompom
 • doodles
 • Fishka
 • jxdxftyh
 • fuck-off
 • 100suns
 • pjbielec
 • subiektywne
 • SmerfMaruda
 • overnow
 • feelmyabsbaby
 • kakofonia
 • aneczqua
 • shiawasedawa
 • Vietus
 • theantipioneer
 • flanela
 • Skydelan
 • ilsoleesistepertutti
 • szyky
 • sabinek
 • missimpossible
 • bigevilgrin00
 • wakeupgirl
 • asalluhi
 • mediasearchgroup
 • nanosecond
 • touchthesky
 • fitsoup
 • olenna
 • elfprince23
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

6330 cfec 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
3688 0dc5 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viakotfica kotfica
2041 0e1f 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viakotfica kotfica
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakjuik kjuik
4567 d3ff
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viabadblood badblood
7025 1799
Reposted fromgive--me--love give--me--love viabadblood badblood
1565 ca8f
Reposted fromdobby dobby viabadblood badblood
    
— WAAAA!!
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viabadblood badblood
Tak naprawdę, wszystko, czego pragniemy, to po prostu jeszcze więcej niż mamy.
— Grey's Anatomy
Reposted fromsann sann viabadblood badblood
1535 9be4 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viabadblood badblood
1617 4a65
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viabadblood badblood
7245 1e3a
Reposted fromdobby dobby viabadblood badblood
Można ukrywać fakt, ale w snach to przypływa. 
— Fokus & O. S. T. R - Przetrwasz
Reposted frompastelowe pastelowe viabadblood badblood
Reposted frombluuu bluuu viabadblood badblood
Reposted frombluuu bluuu viabadblood badblood
6185 877e 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viabadblood badblood
9267 026d 500
@n_inghts Instagram
Reposted fromPoranny Poranny viaczasem czasem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl